Friendly ATTAC (Adaptive Technological Tools Against Cyberbullying) is een vierjarig (februari 2012-februari 2016), interdisciplinair onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). Het project gaat na op welke manier technologische middelen kunnen worden ingezet in gezondheidsinterventies rond cyberpesten bij jongeren.