Er zijn twee nieuwe white papers beschikbaar vanuit het Friendly ATTAC project:

White paper 2 | Computergestuurde interventies voor de bevordering van gezondheid bij jongeren: programma’s op maat en het gebruik van videospelletjes

Deze white paper handelt over het gebruik van computer-tailoring en serious games in gezondheidsbevordering bij adolescenten. In de paper wordt eerst uitgelegd wat (computer)-tailoring is, wat men er mee bereikt en op basis waarvan tailoring gebeurt. Dit wordt vervolgens geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Daarna verschuift de aandacht naar serious games: wat zijn serious games? Waarin verschillen ze van computer-tailoring? Wat zijn de effecten van serious games? In welke contexten worden ze gespeeld? en Welke elementen zijn nodig om een effectieve serious game te maken? Deze white paper kan je hier downloaden.

White paper 3 | De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin interventiepakketten rond cyberpesten geëvalueerd worden.

In deze white paper wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijke studies waarin interventiepakketten rond cyberpesten geëvalueerd worden. De studies werden opgespoord aan de hand van een systematische zoektocht in de wetenschappelijke literatuur. Voor elke studie wordt kort samengevat wat het interventiepakket inhoudt en hoe het programma geëvalueerd werd met betrekking tot het proces en de effecten. Deze white paper kan je hier downloaden.

Met het thema ‘horen, zien en spreken!’, willen de initiatiefnemers van de Vlaamse week tegen pesten duidelijk maken dat communicatie over pesten het probleem kan helpen voorkomen:

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten bracht bij haar vorige campagne, met de hulp van Ketnet en Yeti (Klasse),  meer dan 272 000 kinderen en jongeren in beweging met de Move tegen Pesten. Dit krachtig signaal moet in de campagneweek van 31 januari tot en met 8 februari 2013 (en liefst ook daarna!) een krachtig verlengstuk krijgen.  Het wordt hoog tijd dat de ‘stille samenzwering’ die zo vele pestsituaties kenmerkt en in stand houdt,  wordt doorbroken. SPREKEN IS DE BOODSCHAP!  Om het stilzwijgen te doorbreken,  is er nood aan veilige en betrouwbare aanspreekpunten en aan vele, kleine, moedige daden van verzet en ommekeer.

Kinderen, jongeren, leerkrachten en ouders moeten er samen voor zorgen dat slachtoffers, omstanders en pestkoppen veel vroeger dan nu het geval is aan het SPREKEN gaan over wat hen overkomt (slachtoffers), over wat ze te ZIEN en te HOREN krijgen (omstanders), over het onveilig en respectloos omgaan in de groep (omstanders en meelopers), over de krampachtige behoefte om agressief of venijnig uit te halen en anderen te domineren (pestkoppen). Zwijgen, opzij kijken en laten gebeuren, is verre van neutraal. Het is steun verlenen aan wat fout loopt en onduldbaar is. Wie niets onderneemt, versterkt de angst, de pijn en de kramp die iedereen in de ban houdt.  Al wie betrokken is, draagt verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

 

door

In: Geen categorie

No comments

De binnenlandse Francqui-leerstoel werd dit academiejaar toegekend aan Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij (verbonden aan de Universiteit Gent en promotor van Friendly Attac). Ilse kreeg deze erkenning omwille van haar internationaal toonaangevend onderzoek in het domein van de gezondheidspromotie. De leerstoel bestaat uit een inaugurale lezing en een lessenreeks. De inaugurale sessie “Minder zitten en meer bewegen: van theorie naar praktijk” gaat door op 18 februari om 18u00 in Auditorium Qd van de VUB.  Voor details in verband met de locatie en de volledige lessenreeks verbonden aan deze leerstoel, kan je terecht op de website van de VUB

Het hele Friendly Attac team wenst Ilse alvast proficiat met deze erkenning.

 

De ‘Safer Internet Day’ of de werelddag voor een veilig en verantwoord gebruik van het (mobiel) internet gaat dit jaar door op 5 februari 2013.

Met als thema “Connect with respect!” legt deze tiende editie het accent op de rechten en verantwoordelijkheden als je online begeeft. Enkele doelstellingen van de Safer Internet Day 2013 zijn jongeren informeren en hen aansporen om na te denken over hun doen en laten op het internet, alsook hen ook de sociale en technische kneepjes aan te leren om volluit te kunnen genieten van het internet.

Die dag zullen activiteiten plaatsvinden rond veilig internetgebruik, georganiseerd door verschillende internet-safety actoren in België. Child Focus is organisator en coördinator van de Safer Internet Day in België en organiseert zelf een activiteit in het Centraal Station voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.

Meer informatie over de Safer Internet Day vind je op www.clicksafe.be

door

In: Geen categorie

No comments

Het IWT-SBO project ‘AMiCA’, of ‘Automatic Monitoring for Cyberspace Applications’ werd goedgekeurd en zal van start gaan op 1 Januari 2013. Het project is inhoudelijk verwant aan Friendly ATTAC. MIOS (UA) maakt bovendien deel uit van beide projecten. Het project wordt als volgt omschreven op de website:

In het AMiCA project gaan we mogelijk bedreigende situaties op sociale netwerken automatisch herkennen door middel van tekst- en beeldanalyse. Ons doel omvat onder meer het waarborgen van de online veiligheid van kinderen. Drie kritieke situaties staan centraal in het onderzoek: 1) cyberpesten, 2) seksueel overschrijdend gedrag, en 3) depressie en zelfmoordneiging.

AMiCA opvolgen kan vanaf nu via www.amicaproject.be

 

Onze eerste white paper is nu beschikbaar. In deze paper wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen en daarbuiten. Waar mogelijk worden de cijfers van het recentste onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen vermeld. Deze cijfers zijn afkomstig uit het BOF-NOI onderzoeksproject ‘DICA’ (= Developmental Issues in Cyberbullying amongst Adolescents)  dat momenteel loopt aan de Universiteit Antwerpen. Thema’s die aan bod komen zijn: verschillen tussen cyberpesten en klassiek pesten, verschillen in cyberpestgedrag naargelang socio-demografische kenmerken, gevolgen van cyberpesten, vormen van cyberpesten, manieren waarop slachtoffers en bijstanders omgaan met cyberpesten en persoonlijke en omgevingsgerelateerde determinanten van cyberpestgedrag. Aan het einde van de paper wordt verwezen naar enkele interessante Nederlandstalige bronnen over cyberpesten. De volledige paper vindt u hier

Op zaterdag 21 april 2012 zal Prof.Dr. Heidi Vandebosch een presentatie geven over cyberpesten bij jongeren tijdens de COV studiedag ‘Media@School’. Deze studiedag wordt georganiseerd door Pebina vzw en gaat door in de Brabanthal in Leuven. Meer informatie kan u vinden op de website van de organisatie.

Aan alle aanwezigen op de Friendly ATTAC kick-off meeting: bedankt voor jullie aandacht en actieve inbreng tijdens de meeting!

 

Foto 1: iedereen luistert aandachtig naar de uiteenzetting van Mevr. Carine Lucas over het IWT.

Foto 2: we proberen in kleinere groepjes een aantal oplossingen te zoeken voor enkele concrete vragen omtrent het online tool.

Foto’s:  Koen Panis

Op donderdag 15 maart zal Prof. Dr. Heidi Vandebosch een lezing geven over cyberpesten in het kader van de lezingenreeks ‘Sociale media’ van UPV vzw (VUB).  Hierbij zal ze ook uitgebreid aandacht besteden aan het Friendly ATTAC project. De link naar de website van UPV vzw vind je hier.

door

In: Geen categorie

No comments

Tijdens de ‘Kinderuniversiteit’, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, namen 75 kinderen deel aan de MIOS workshop ‘Facebook, feestboek?!’. De kinderen leerden hoe ze hun Facebook profiel kunnen beveiligen tegen vreemde bezoekers. Daarnaast ondervonden ze dat mensen zich via chat veel gemakkelijker anders kunnen voordoen dan ze zijn. De ouders en kinderen kregen na afloop van de workshop ook een brochure mee over het Friendly ATTAC project.

Foto’s: Marleen Hiels