Archive for the ‘nieuws’ Category

Over the past two decades, digital games have become an increasingly popular and immensely successful medium. Their abilities to attract, to please and to motivate players, as well as to challenge and to frustrate them has intrigued many people and encourage them to use games for other purposes than entertainment.

Four years ago, such a shared interest brought together the Friendly-ATTAC team, composed of communication scientist, health psychologists, computer scientist and game developers, with the aim of researching how to use digital games for helping youngster to deal with cyberbullying. Today, as the project is nearing its end, the team wants to reach out to like-minded experts to share thoughts and ideas on the development of serious games, the state-of-the-art and the future of serious games research. The Friendly-ATTAC team therefore kindly invites researchers, games developers and other professionals with an interest in serious games to join them at the ‘Serious Games Research Day’, a networking event held at the Antwerp Learning and Meeting Point on January 22, 2016. Participation is free, but registration is mandatory. Registration closes on January 12, 2016.

On this day, the Friendly-ATTAC team will present and showcase its results, but we also give the floor to two invited speakers. In addition, the team will invite researchers to pitch and showcase their own research on serious games. Researchers who wish to pitch and showcase their work should submit a title or topic of their research, as well as a short biography and contact info before January 6, 2016 DEADLINE EXTENDED until JANUARY 12! All submissions should be send to joachim.vlieghe@vub.ac.be. Relevant proposals will be accepted based on first comes first serves principle. During the event, you will pitch your research to the audience (up to 3 minutes maximum) and afterwards you can showcase your research on individual tables and discuss it with the participants in an informal way.

To register or for more information, please visit: http://www.eventbrite.com/e/tickets-serious-games-research-day-networking-event-for-games-researchers-and-serious-games-developers-20124575146?aff=eac2

Location:
Zaal 0.07
Antwerp Learning and Meeting Point
Filip Williotstraat 9,
2600 Berchem, Belgium

Nearby parking:
Rooiplein (250m from the ALM)
Rooiplein, 2600 Berchem
Parking Carrefour Market Pulhof (550m from the ALM)
Grote Steenweg 464, 2600 Berchem

Agenda:
10:00 – 10:25   Registration
10:25 – 10:30   Opening
10:30 – 11:30   Keynote lecture by Prof. Dr. Jan Van Looy
“The Persuasive Power of Play: Assessing the Effectiveness of Serious Games”
11:30 – 12:15    Presentation of the Friendly ATTAC results
12:15 – 13:00   Open stage for elevator pitches
13:00 – 15:00  Walking lunch and research showcasing by the Friendly ATTAC team and the participating researchers
15:00 – 15:30   Coffee break
15:30 – 16:30   Keynote lecture by Prof. Dr. Fotis Liarokapis
“Procedural Generation Techniques for Serious Games and Virtual Environments”
16:30 – 17:30   Reception

Keynote speakers:

Dr. Jan Van Looy
… is Professor at the research group for Media and ICT (iMinds-MICT), Ghent University, Belgium. Over the past fifteen years he has published over one hundred journal articles, book chapters and conference papers on various topics related to digital gaming and immersive media including player identification; antecedents of gamer identity; effects of stereotype threat on game experience, teacher adoption of digital games in the classroom, and effectiveness of serious games for language learning, awareness raising, mental calculus, fire safety training and personal empowerment and social inclusion. Current research interests of the Gaming and Immersive Media Lab (www.mict.be/gaming) include brain correlates of flow experience, psychophysiological effects of gender stereotype threat, methodology for serious game effectiveness research, player persistence in exergames, and augmented reality quality of experience.
Find Dr. Van Looy online:

Dr. Fotis Liarokapis
… is an associate Professor at the Human Computer Interaction (HCI) Laboratory at Masaryk University, Faculty of Informatics at Brno, Czech Republic. He has contributed to more than 90 refereed publications in the areas of virtual and augmented reality, human-machine interaction and serious games. Fotis has secured funding from a number of different sources and he has organised multiple conferences and workshops. He is the co-founder of the International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games). Finally, he is a member of IEEE, ACM and Eurographics.
Find Dr. Liarokapis online:

Share this even on Facebook and Twitter

We hope to see you at the event!

Een leerling van het tweede middelbaar wordt uitgelachen op Facebook, een ‘geef een cijfer’-pagina houdt het vierde middelbaar in de ban, een gerucht over een naaktfoto drijft een leerlinge van het vijfde middelbaar tot wanhoop…

Cyberpesterijen vormen een grote uitdaging voor onze scholen. Een schoolbrede aanpak van pesten, waarin extra aandacht besteed wordt aan deze digitale vormen van pesten, dringt zich op. In onze studiedag ‘de cyberpest challenge’, geven we een boost aan het (cyber)pestbeleid van jouw school.

Friendly Attac nodigt schoolteams uit om mee te doen aan de studiedag over cyberpesten op 22 januari 2016. Aan de hand van een specifieke case, leiden we jullie schoolteam doorheen interactieve workshops, waarin de verschillende aspecten in de aanpak van cyberpesten aandacht krijgen.

Stel daarom een kernteam samen bestaande uit directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, CLB medewerkers en/of pedagogische begeleiding. Per school rekenen we op een kernteam van minstens 3 tot maximum 5 personen.

Inschrijven
Schrijf jouw schoolteam in op verschillende workshops. Kies drie workshops en geef zo mee vorm aan deze studiedag op maat van jullie school. Inschrijven is gratis, maar wel verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier.

Workshop topics

  • Wat als cyberpesterijen escaleren en buiten de school bekend raken? Elke crisis is een opportuniteit  |  Hugo Marijnissen & Luc Claessens
  • Whatsapp wattueh? De rol van sociale media in het leven van tieners  |  Klaartje Schüngel
  • Cyberpesten… ook een zaak van de school? Cyberpesten integreren binnen een schoolbrede aanpak  |  Gie Deboutte
  • Is dat niet strafbaar? De juridische vragen omtrent cyberpesten  |  Eva Lievens
  • Wat als de gemoederen hoog oplopen? Het gesprek aangaan met ouders, leerlingen en leerkrachten  |  Sabine Coppens

ALM Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem. Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Een uitgebreide routebeschrijving kan je online terugvinden.

Programma
09.00u – Registratie van de deelnemers
09.30u – Welkom en inleiding tot de studiedag
10.15u – Workshop 1
11.15u – Koffiepauze
11.30u – Workshop 2
12.30u – Broodjeslunch
13.30u – Workshop 3
14.30u – Presentatie educatief computerspel Friendly Attac
15.30u – Afsluiting

Deze studiedag wordt georganiseerd door het friendly ATTAC onderzoeksconsortium (IWT-BSO project). Copyright © 2015 Friendly Attac, All rights reserved.

Op 7 maart 2015 namen we deel aan de ‘Kinderuniversiteit’, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen. De jongeren kregen de kans om even in de rol van ‘serious game ontwikkelaar’ te stappen. Ze dachten samen met ons na over welke cyberpestsituaties er in het spel zouden kunnen komen, en ze ontwikkelden hun eigen scoresysteem. Wij vonden het alvast heel inspirerend

Er werden nieuwe publicaties toegevoegd aan de publicatielijst. Gelieve ons te contacteren  voor een volledige versie van de artikels via info@friendlyattac.be
  • Van Cleemput, K., Vandebosch, H., & Pabian, S. (2014). Personal characteristics and contextual factors that determine “helping,” “joining in,” and “doing nothing” when witnessing cyberbullying: Bystander Behavior in Cyberbullying. Aggressive Behavior40(5), 383–396. doi:10.1002/ab.21534
  • DeSmet, A., Van Ryckeghem, D., Compernolle, S., Baranowski, T., Thompson, D., Crombez, G., … De Bourdeaudhuij, I. (2014). A meta-analysis of serious digital games for healthy lifestyle promotion. Preventive Medicine69, 95–107. doi:10.1016/j.ypmed.2014.08.026

Friendly ATTAC onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent werkten mee aan een online dossier rond cyberpesten. Dit dossier, dat gelanceerd werd in samenwerking met Mediawijs.be, bevat heel wat informatie over cyberpesten en tips voor jongeren, scholen en ouders om met cyberpesten om te gaan.

Op 27 februari vond onze studiedag ‘Bits of help. Nieuwe media inzetten tegen cyberpesten’ plaats. De presentaties van de sprekers (die toestemming gegeven hebben) kunnen nu op deze website teruggevonden worden onder het tabblad ‘publicaties‘. Bedankt aan alle deelnemers en sprekers om deze studiedag tot een succes te maken!

Hieronder vinden jullie enkele sfeerbeelden van de studiedag:


Foto’s: Jauniaux Vincent, Universiteit Antwerpen

Onze Nederlands collega-onderzoekers Francine Deheu en Trijntje Völlink van de Open Universiteit hebben een videopname van hun ‘masterclass’ over cyberpesten online beschikbaar gesteld. In deze interessante masterclass wordt het fenomeen cyberpesten uitgebreid besproken, mét aandacht voor mogelijke oplossingen. Voor deze masterclass werden interviews opgenomen met Prof.Heidi Vandebosch en Gie Deboutte. Klik hier om de masterclass te bekijken.

Op 19 en 20 september vindt in Leiden (Nederland) een conferentie over cyberpesten plaats. De conferentie wordt georganiseerd door onze Nederlands collega’s van de Universiteit Leiden, Universiteit Amsterdam en TU Delft, en bestaat uit een publieksavond en een academische conferentie. Prof. Heidi Vandebosch zal er op vrijdag een presentatie geven over de stand van zaken in het onderzoek naar cyberpesten. Katrien Van Cleemput en Prof.Karolien Poels geven toelichting bij het Friendly ATTAC project en het AMiCA project en verschillende Antwerpse onderzoekers presenteren hun recentste onderzoek naar cyberpesten (Sara Bastiaensens, Sara Pabian en Denis Wegge). Meer informatie over de conferentie vind je hier. 

Er zijn twee nieuwe white papers beschikbaar vanuit het Friendly ATTAC project:

White paper 2 | Computergestuurde interventies voor de bevordering van gezondheid bij jongeren: programma’s op maat en het gebruik van videospelletjes

Deze white paper handelt over het gebruik van computer-tailoring en serious games in gezondheidsbevordering bij adolescenten. In de paper wordt eerst uitgelegd wat (computer)-tailoring is, wat men er mee bereikt en op basis waarvan tailoring gebeurt. Dit wordt vervolgens geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Daarna verschuift de aandacht naar serious games: wat zijn serious games? Waarin verschillen ze van computer-tailoring? Wat zijn de effecten van serious games? In welke contexten worden ze gespeeld? en Welke elementen zijn nodig om een effectieve serious game te maken? Deze white paper kan je hier downloaden.

White paper 3 | De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin interventiepakketten rond cyberpesten geëvalueerd worden.

In deze white paper wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijke studies waarin interventiepakketten rond cyberpesten geëvalueerd worden. De studies werden opgespoord aan de hand van een systematische zoektocht in de wetenschappelijke literatuur. Voor elke studie wordt kort samengevat wat het interventiepakket inhoudt en hoe het programma geëvalueerd werd met betrekking tot het proces en de effecten. Deze white paper kan je hier downloaden.

Met het thema ‘horen, zien en spreken!’, willen de initiatiefnemers van de Vlaamse week tegen pesten duidelijk maken dat communicatie over pesten het probleem kan helpen voorkomen:

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten bracht bij haar vorige campagne, met de hulp van Ketnet en Yeti (Klasse),  meer dan 272 000 kinderen en jongeren in beweging met de Move tegen Pesten. Dit krachtig signaal moet in de campagneweek van 31 januari tot en met 8 februari 2013 (en liefst ook daarna!) een krachtig verlengstuk krijgen.  Het wordt hoog tijd dat de ‘stille samenzwering’ die zo vele pestsituaties kenmerkt en in stand houdt,  wordt doorbroken. SPREKEN IS DE BOODSCHAP!  Om het stilzwijgen te doorbreken,  is er nood aan veilige en betrouwbare aanspreekpunten en aan vele, kleine, moedige daden van verzet en ommekeer.

Kinderen, jongeren, leerkrachten en ouders moeten er samen voor zorgen dat slachtoffers, omstanders en pestkoppen veel vroeger dan nu het geval is aan het SPREKEN gaan over wat hen overkomt (slachtoffers), over wat ze te ZIEN en te HOREN krijgen (omstanders), over het onveilig en respectloos omgaan in de groep (omstanders en meelopers), over de krampachtige behoefte om agressief of venijnig uit te halen en anderen te domineren (pestkoppen). Zwijgen, opzij kijken en laten gebeuren, is verre van neutraal. Het is steun verlenen aan wat fout loopt en onduldbaar is. Wie niets onderneemt, versterkt de angst, de pijn en de kramp die iedereen in de ban houdt.  Al wie betrokken is, draagt verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten