Archive for the ‘nieuws’ Category

De ‘Safer Internet Day’ of de werelddag voor een veilig en verantwoord gebruik van het (mobiel) internet gaat dit jaar door op 5 februari 2013.

Met als thema “Connect with respect!” legt deze tiende editie het accent op de rechten en verantwoordelijkheden als je online begeeft. Enkele doelstellingen van de Safer Internet Day 2013 zijn jongeren informeren en hen aansporen om na te denken over hun doen en laten op het internet, alsook hen ook de sociale en technische kneepjes aan te leren om volluit te kunnen genieten van het internet.

Die dag zullen activiteiten plaatsvinden rond veilig internetgebruik, georganiseerd door verschillende internet-safety actoren in België. Child Focus is organisator en coördinator van de Safer Internet Day in België en organiseert zelf een activiteit in het Centraal Station voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.

Meer informatie over de Safer Internet Day vind je op www.clicksafe.be

Onze eerste white paper is nu beschikbaar. In deze paper wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen en daarbuiten. Waar mogelijk worden de cijfers van het recentste onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen vermeld. Deze cijfers zijn afkomstig uit het BOF-NOI onderzoeksproject ‘DICA’ (= Developmental Issues in Cyberbullying amongst Adolescents)  dat momenteel loopt aan de Universiteit Antwerpen. Thema’s die aan bod komen zijn: verschillen tussen cyberpesten en klassiek pesten, verschillen in cyberpestgedrag naargelang socio-demografische kenmerken, gevolgen van cyberpesten, vormen van cyberpesten, manieren waarop slachtoffers en bijstanders omgaan met cyberpesten en persoonlijke en omgevingsgerelateerde determinanten van cyberpestgedrag. Aan het einde van de paper wordt verwezen naar enkele interessante Nederlandstalige bronnen over cyberpesten. De volledige paper vindt u hier

Sara Bastiaensens (UA) zal tijdens de VUB Campustalks ‘The ethical limits of (social media)’ een presentatie geven over cyberpesten. Dit evenement gaat door op 6 november 2012 in het Kultuurkaffee op campus Etterbeek (VUB). Meer informatie over het evenement vind je hier.

Het recent verschenen boek ‘Pesten op school. Achtergronden en interventies’ bevat een bijdrage over het Friendly ATTAC project, geschreven door Heidi Vandebosch en Karolien Poels. Het boek wordt uitgegeven door Boom Lemma uitgevers (editors: Frits Goossens, Marjolijn Vermande en Matty van der Meulen).

Op zaterdag 21 april 2012 zal Prof.Dr. Heidi Vandebosch een presentatie geven over cyberpesten bij jongeren tijdens de COV studiedag ‘Media@School’. Deze studiedag wordt georganiseerd door Pebina vzw en gaat door in de Brabanthal in Leuven. Meer informatie kan u vinden op de website van de organisatie.

Op donderdag 15 maart zal Prof. Dr. Heidi Vandebosch een lezing geven over cyberpesten in het kader van de lezingenreeks ‘Sociale media’ van UPV vzw (VUB).  Hierbij zal ze ook uitgebreid aandacht besteden aan het Friendly ATTAC project. De link naar de website van UPV vzw vind je hier.

Op zondag 4 maart verandert de Universiteit Antwerpen in de ‘kinderuniversiteit’. Kinderen tussen 8 en 14 jaar kunnen er dan op een speelse manier het leven op de universiteit ontdekken. Dit jaar zal MIOS er, in het kader van het Friendly ATTAC project, een workshop organiseren rond het virtuele zelf: Facebook, feestboek?!. Dit is meteen een mooie gelegenheid om het Friendly ATTAC project voor te stellen aan het aanwezige publiek en de pers. Meer informatie i.v.m. de kinderuniversiteit en de workshop ‘Facebook, feestboek?!’ vind je hier.